ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

เข้าให้ข้อมูลโครงการสหกิจศึกษาและ WIL ให้กับสถานประกอบการ


อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษาเข้าให้ข้อมูลโครงการสหกิจศึกษาและ WIL ให้กับ ผู้บริหาร บริษัท อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ จำกัด และ บริษัท ห้างทองศรีเจริญ จำกัด เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาตำแหน่งงานและสาขาที่สถานประกอบการต้องการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในเทอม 2/2561 นี้