ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ได้รับของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและการดำเนินงานสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 27 กันยายน 2566