ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพศ. ขอเชิญชวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ" วิทยากรโดยคุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร บริษัท จัดหางาน จ๊อบ บีเคเค ดอทคอม จำกัด / ที่ปรึกษาการทำงาน cwie ดีเด่น / วิทยากร ciwie สป.อว. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ FMS102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับบาร์โค้ด รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ดังแนบ ลิ้งค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ https://forms.gle/NZwUZCCWR6NAZnHB8