ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

เข้าแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรม


- วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษานำโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.วันวิสาข์ พิระภาค รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา เข้าแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรม โดยท่าน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้มอบ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสภาอุตสาหกรรมด้วยครับ... ^_^ - ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรและผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาของทุกคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมสถานประกอบการและตำแหน่งงานรองรับการดำเนินการ WIL และสหกิจศึกษาให้ทุกคณะต่อไปครับ... ^_^ - ขอบคุณท่านประธานสภาอุตสาหกรรมมากครับที่กรุณาแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อน WIL และสหกิจศึกษาร่วมกันและพร้อมในการรับนักศึกษาจากทุกคณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมต่อไปครับ... ^_^