ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบความพร้อมและ ความเหมาะสมของสถานที่และอุปกรณ์สำหรับผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา อาชีพภาคบริการ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1


วันที่ 31 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบความพร้อมและ ความเหมาะสมของสถานที่และอุปกรณ์สำหรับผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา อาชีพภาคบริการ สาขาผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาบูรณาการกับการทำงานพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ