ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

วันที่ 23 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับนายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบฯและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน