ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน


รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ด่วน???? ??มีเบี้ยเลี้ยง มีที่พักให้?? นักศึกษาฝึกงาน,สหกิจ,ทวิภาคี ??สาขา บริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การโรงแรม ด่วน ???? ??ติดต่อ 082-654-2149 (คุณเกด) Line : 0920591916