ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่มีความสนใจ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้ง 129 สาขา


“อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ทั้ง 129 สาขา” สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะการตั้งใจทำงานอย่างเดียวคงไม่พอ เราต้องอัพดีกรี ด้วยใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับผู้ที่สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถติดต่อที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีสาขา 12 สาขารองรับนักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ????ติดตามได้ที่เพจ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Cr.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน