ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 . ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 66 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ในเมือง) **ในวันที่ 13 ธันวาคม 66 (เป็นวันซ้อมใหญ่)** . พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (รับจริง) วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 66 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ . สอบถามเพิ่มเติมที่ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 055-416601-20 ต่อ 1665 หรือ 089-9617465