ติดต่อเรา 055-416601 ต่อ 1328 E-mail : coop-center@uru.ac.th

กฟผ. เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2567 รอบ 1/2567 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2566


กฟผ. เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2567 รีบมาสมัครกันเร็ววววว . รอบ 1/2567 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเวลาที่เริ่มต้นฝึกงาน : มกราคม - เมษายน 2567 . รอบ 2/2567 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลาที่เริ่มต้นฝึกงาน : เมษายน - สิงหาคม 2567 . รอบ 3/2567 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2567 ช่วงเวลาที่เริ่มต้นฝึกงาน : สิงหาคม - ธันวาคม 2567 . ตรวจสอบคุณวุฒิสาขาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://internship.egat.co.th หรือ แสกน QR Code . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก โทร. 02 436 5341 หรือ 02 436 5341 หรือ 06 2775 8240 และ 09 4242 2607 (ในวันและเวลาทำการ) . #สมัครงาน #นักศึกษาฝึกงาน #ฝึกงาน #ฝึกงานกฟผ #EGAT #EGATforALL #กฟผระบบรับนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป เข้าฝึกงานในหน่วยงานของ กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงใน กฟผ.